Novica  

16.12.19

Sklepi 46. skupščine IZS

 

 

Člani skupščine so na 43. redni seji dne 10.12.2019 potrdili Plan dela in finančni načrt IZS za 2020, Poslovnik o delu organov in delovnih teles, Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice, Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev in Spremembe in dopolnitve Statuta IZS - dopolnitve tretjega odstavka 13. člena. 

 

 

Sejo skupščine je vodil Janez Balantič, član Matične sekcije elektro inženirjev tehnologov in drugih inženirjev. Od leve: Jernej Kos, Helena Vidic Bizjak, Janez Balantič, mag. Barbara Škraba Flis.

 

 

Zapisnik je objavljen  tukaj (272 KB).

 

 

 

 

Pripombe na zapisnik nam lahko posredujete v 15-ih dneh, to je do 31.12.2019.