Novica  

02.12.19

Pripravili smo pripombe na Stanovanjski zakon SZ-2 v javni razpravi

 

 

Materija, ki jo obravnava predlog Stanovanjskega zakona, morda na prvi pogled ni tista, ki bi se močno dotikala delovanja različnih strok znotraj IZS. Pa vendar je stanovanjska politika, ki naj bi jo zakon opredeljeval, del zelo pomembne zemljiške politike in nenazadnje tudi graditve – to pa je vsekakor interesno področje IZS.

 

Naše mnenje, ki smo ga pripravili v okviru Projektne skupine IZS za zakonodajo temelji na celovitem pregledu tako Resolucije o stanovanjskem razvoju RS, kot tudi samega besedila predloga novega zakona. Po našem mnenju dokumenta nista usklajena, hkrati pa je zelo težko jasno opredeliti cilje, ki bodo na tem področju, zelo aktualne stanovanjske problematike, ob uresničevanju novega zakona doseženi. Še z večjo gotovostjo to trdimo tudi zato, ker zakon ne predvideva nikakršnih denarnih sredstev za uresničevanje smelih izjav o številu novih najemnih stanovanj v RS v prihodnjih letih. Niti tistih ne, ki jih je vladajoča koalicija obljubljala v koalicijski pogodbi.

 

Zdi se, da je predlog Stanovanjskega zakona-2, ki smo ga dobili v obravnavo, nekakšen polizdelek, ki je prekmalu zagledal luč javnosti. V njem so določeni pojmi neopredeljeni, definicije niso jasne in posamezne dikcije se med seboj tudi izključujejo. Zato predlagamo resornemu ministrstvu in piscem zakona, da ga terminološko posodobijo in v uvodu jasno navedejo definicije posameznih pojmov. To je še najbolj kritično na področju najemnin, kjer se med seboj mešajo različni pojmi in zamegljujejo nove, predlagane rešitve.

 

 

Celoten dopis je objavljen  tukaj (194 KB).