Novica  

07.01.20

Pripombe GURSu na predlog Zakona o katastru nepremičnin

 

 

Matična sekcija geodetov pri IZS in Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev sta pripravila pripombe v času javne obravnave (junij 2019). Le-te so bile obravnavane na skupnih strokovnih sestankih z Geodetsko upravo RS in so večinoma tudi upoštevane v novi verziji predloga Zakona o katastru nepremičnin (verzija 29.11.2019), zato menimo, da je predlog Zakona skupaj z podzakonskimi akti primeren za nadaljnjo obravnavo v državnem zboru. 

 

Dopis s poslanimi pripombami na zakon, predvsem na poglavje lokacijske izboljšave, je objavljen  tukaj (660 KB).