Novica  

29.09.08

Obvestilo o pričetku kandidacijskega postopka za volitve v MSRG

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

OBJAVLJA

OBVESTILO O PRIČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

ZA VOLITVE V MSRG

 

Kandidacijska komisija v sestavi mag. Marjan Hudej, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (predsednik), dr. Željko Sternad, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. in g. Jurij Šporin, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. (člana), imenovana s sklepom predsednika upravnega odbora matične sekcije rudarjev in geotehnologov (MSRG) št. 7266/08 z dne 8.9.2008, skladno z 79. členom Statuta IZS

obvešča upravni odbor MSRG in člane MSRG o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:

- predsednika upravnega odbora MSRG,

- 7 članov upravnega odbora MSRG.

 

Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:

- upravni odbor MSRG s sklepom,

- najmanj trije člani MSRG, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.

 

Volitve bodo potekale na zboru MSRG.

 

Kandidati za zgornje funkcije morajo biti člani MSRG.

 

Člani upravnega odbora morajo biti delegirani po posameznih strokah v matični sekciji tako, da so le-te zastopane z vsaj enim članom v upravnem odboru matične sekcije. Pri delegiranju članov se praviloma istočasno upošteva tudi regionalno načelo.

 

Javna predstavitev kandidatov za predsednika in člane upravnega odbora MS ni predvidena, razen če kandidati to sami izrecno zahtevajo.

 

Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):

Funkcije disciplinski tožilec, namestnik disciplinskega tožilca, predsednik in član disciplinske komisije, predsednik in član disciplinskega sodišča, predsednik in član nadzornega sveta ter član strokovnega sveta MS niso združljive s funkcijami v drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte 20. člen Statuta IZS).

Funkcija člana komisije za statut in poslovnik je nezdružljiva s funkcijo predsednika upravnega odbora MS.

 

Upravni odbor MSRG in člane MSRG pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.

 

Kandidacijski postopek traja 30 dni in se prične naslednji dan po objavi v Novo v IZS.

 

Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija MSRG, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

 

Predsednik volilne komisije

mag. Marjan HUDEJ, univ.dipl.inž.rud.in geotehnol.,lr.