Novica  

21.01.20

Obvestilo GURS: Zemljiški kataster - objava tehničnih specifikacij št. 35311-26/2020-2552-1

 

 

Na spletni strani Geodetske uprave so objavljene »Tehnične specifikacije« številka 35311-26/2020-2552-1 z dne 15.01.2020, ki se začnejo uporabljati 1.3.2020. Link do objave 
 https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/zakonodaja-geodetske-uprave/specifikacije/
 

 

V dokumentu, ki je objavljen  tukaj (2.5 MB), so naslednje spremembe:

 

• spremenjeno poglavje »1.Uvod«; 

• v poglavju »2.Splošno« je dodana pregledna tabela sestavin elaborata glede na vrsto elaborata geodetske storitve in brisan tekst vezan na spremembe 8.poglavja,

• v poglavju »3.Skica« so spremembe vezane na geodetsko storitev »Spreminjanje bonitete zemljišča«,

• v poglavju »4.Prikaz sprememb« dopolnjen tekst – pojasnila,

• v poglavju »5.Podatki za evidentiranje sprememb« so:

   - dopolnjen šifrant načina označitve ZK točk v naravi (5.2.3.5),

   - dopolnjeno poglavje 5.3 Izmenjevalni formati za spremembo sloja območij enakih bonitet (GPOEB);

• spremenjeno poglavje »8. Označitev urejene meje«.

 

 

Objavljen je tudi primer elaborata spremembe bonitete zemljišča.
 

Poleg navedenih sprememb je tudi nekaj slovničnih popravkov, ki pa ne vplivajo na vsebino in so pojasnjevalne narave. 
 

Za lažji pregled sprememb je v prilogi dokument z označenimi spremembami v rdeči barvi.