Novica  

19.03.20

Obvestilo GURS: Napovedanih sprememb za 1.4. v KS in REN NE BO!

 

 

Geodetska uprava RS nas je dne 19.3.2020 obvestila, da sprememb, ki bi se morale začeti uporabljati 1.4.2020 v Katastru stavb in Registru nepremičnin NE BO!

 

Prav tako NE BO 1.4.2020 prehoda na novo vrednotenje!

 

Predviden je zamik za 12 mesecev po ukinitvi izrednih razmer zaradi Koronavirusa Covid 19.

 

Zato so vse že objavljene dokumente z novim objavljenim dopisom umaknili.

 

V veljavi ostajajo vsi danes veljavni dokumenti in delo v povezavi z evidentiranjem nepremičnin poteka naprej (tudi po 1.4.2020) po pravilih in navodilih, kot veljajo danes.

 

 

Umaknjena oz. preklicana je uporaba naslednjih dokumentov:

 

Format: www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/KS_XMLspec_v17.pdf

Navodilo K-5, K-6: www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/navodila-za-izpolnjevanje-obrazcev-K-5-in-K-6.pdf

Način izračuna uporabne površine dela stavbe: www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/Nacin-izracuna-uporabne-povrsine-dela-stavbe.pdf

Šifrant REN in KS: www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/Sifrant-registra-nepremicnin-in-katastra-stavb.pdf

Dejanske rabe dela stavbe s primeri: www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZEN/Dejanske-rabe-s-primeri_01042020.xlsx

 

 

Dopis GURS je objavljen  tukaj.