Novica  

18.08.08

Objavljamo razpis za podelitev nagrad IZS za leto 2008

Objavljamo razpis za

 

podelitev NAGRADE IZS ZA INŽENIRSKE DOSEŽKE

in

podelitev NAZIVA ČASTNI ČLAN IZS

 

 

Poznate objekt z izvirno projektantsko, tehnološko ali drugo rešitvijo? Je bil pri njegovem načrtovanju ali izvedbi uporabljen inovativen pristop? Je zanj značilna racionalnost, morda optimalnost rešitve?

 

Člana IZS, ki je zaslužen za izvirnost, inovativnost, racionalnost, predlagajte za kandidata in nam posredujte razloge, zaradi katerih menite, da si zasluži nagrado za izjemne inženirske dosežke.

 

Ker cenimo tudi prispevek k strokovnosti in vsebinski kakovosti delovanja zbornice, vas vabimo, da izpostavite tudi takšnega posameznika kot kandidata za prejemnika naziva častni član.

 

Predloge za podelitev Nagrade IZS za inženirske dosežke oziroma Naziva častni član IZS lahko posredujejo:

- vsak član IZS,

- upravni odbori matičnih sekcij,

- upravni odbor IZS.

 

Upravnim odborom posamezne matične sekcije lahko predloge posredujejo tudi njihovi člani.

 

Dopustno je, da posamezniki predlagajo sami sebe za kandidata za nagrado za izjemne inženirske dosežke.

 

Obrazložitev namena in meril za podelitev nagrade oz. naziva ter postopek predlaganja in izbora so določeni v Pravilniku o podelitvi nagrade IZS za inženirske dosežke in Pravilniku o podelitvi naziva častni član IZS, ki sta objavljena na spletni strani IZS .

 

Končno odločitev bo sprejel upravni odbor zbornice na osnovi predloga odbora za nagrade. Nagrade in nazivi bodo podeljeni ob 8. Dnevu Inženirske zbornice Slovenije novembra 2008 v Ljubljani.

 

Vljudno Vas vabimo, da vložite Vaše cenjene predloge na naslov: INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Odbor za nagrade IZS, Jarška cesta 10/b, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis«, in sicer do 1. oktobra 2008.

 

Predsednik Odbora za nagrade Inženirske zbornice Slovenije

dr. Željko Vukelić, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol., l.r.