Novica  

02.12.19

MOPu smo poslali vprašanje v zvezi s 35. točko 3. člena Gradbenega zakona

 

 

Delovna skupina za varstvo okolja pri IZS zastopa interese vseh pooblaščenih inženirjev in matičnih sekcij, ki se dnevno srečujejo z najrazličnejšimi problemi pri pridobivanju dovoljenj, soglasij in mnenj, zato imamo v nadaljevanju vprašanje v zvezi s pojmom, kaj pomeni zmogljivost objekta po 35. točki 3. člena Gradbenega zakona, ki določa, da je rekonstrukcija spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

 

Vprašanje torej je, kaj pomeni spreminjanje zmogljivosti, ki je sestavni del predhodno citirane definicije iz 35. točke 3. člena GZ. Zlasti nas zanima, ali so v definicijo »spremembe zmogljivosti objekta« vključeni tudi primeri, ko se gabariti objekta ne spreminjajo, se pa npr. za 50 ali celo 100 % poveča proizvodna zmogljivost tehnološke opreme (npr. proizvodne linije), ki je v objektu, posledično pa se s tem lahko povečajo tudi emisije na okolje. Ali se takšno povečanje proizvodne zmogljivosti instalirane tehnološke opreme šteje za povečanje zmogljivosti objekta in ali je zanj potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje zaradi rekonstrukcije?

 

 

Celoten dopis objavljamo  tukaj (175 KB).

 

 

Z odgovorom MOPa vas bomo seznanili.