Novica  

15.01.20

MOP: Do 15.3.2020 je v teku javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

 

 

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je predstavil  osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je od 15.1.2020 v javni razpravi.

 

Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov  gp.mopping@govpong.si, do 15.3.2020.

 

Minister Zajc je poudaril, da je nacionalni prostor osnova za razvoj države in družbe. »Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, katerega osnutek dajemo danes v javno razpravo, je temeljni strateški nacionalni dokument, ki opredeljuje smer prostorskega razvoja naše države do leta 2050. Podaja vizijo, cilje in koncept prostorskega razvoja ter usmeritve za druge ravni načrtovanja, na regionalni in lokalni ravni ter izvajanje ključnih nacionalnih projektov. Je ključna podlaga za usklajevanje sektorskih politik s prostorskimi učinki. V njej smo opredelili, kako bomo v Ustavi RS opredeljene pravice in vrednote uveljavljali na različnih ravneh upravljanja s prostorom. Dokument spremlja tudi okoljsko poročilo, ki naslavlja vidike potencialnih vplivov dokumenta oz. plana na naravne vire, krajino, naravo in zdravje«.

 

Celotna novica je dostopna na spletni strani MOP in jo najdete  tukaj.