Novica  

17.10.08

IZS bo tudi naslednja štiri leta vodil mag. Črtomir Remec - 21. skupščina

Obveščamo Vas, da je skupščina IZS na svoji 21. redni seji dne 16.10.2008:

 

- za predsednika Inženirske zbornice Slovenije izvolila mag. Črtomirja Remca, univ.dipl.inž.grad.,

- izvolila člane Komisije za vpis v imenik,

- potrdila g. Boruta Zuleta kot člana upravnega odbora IZS, ki je bil na zboru Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev izvoljen za vršilca dolžnosti predsednika UO MST do izteka mandata UO MST,

- sprejela zahteve do nove slovenske vlade.

 

Od nove vlade IZS zahteva revizijo aprila 2008 uveljavljenega Zakona o graditvi objektov ZGO-1B in vseh njegovih podzakonskih aktov s poudarkom na Pravilniku o projektni dokumentaciji, temeljito analizo obstoječe gradbene zakonodaje in obvezno vključitev strokovne javnosti pred kakršnokoli spremembo, ureditev statusa pooblaščenega inženirja kot samostojnega poklica, ki ga bo možno opravljati tudi kot svobodni poklic, vzpostavitev Direktorata za graditev na resornem ministrstvu in zaposlitev kompetentnih strokovnih kadrov, slovenski prevod vseh gradbenih standardov EU v obvezni uporabi ter 50% znižanje cene slovenskih standardov za mala in srednja velika podjetja ter pospešeno izdajo tehnične regulative ob sodelovanju strokovne javnosti.

 

 

Mag. Črtomir Remec je pred izvolitvijo predstavil strateške usmeritve Inženirske zbornice Slovenije za obdoboje mandata od 2008 do 2012:

 

Primerljivost izobrazbene ravni pooblaščenih inženirjev z EU

- aktivno sodelovanje v strokovnih svetih tehničnih fakultet,

- aktualne vsebine novih Bolonjskih študijskih programov,

- brezplačne študijske izmenjave v okviru držav EU.

Konkurenčnost strokovnih znanj pooblaščenih inženirjev z EU

- vseživljenjsko izobraževanje za obnovo licence,

- enotno licenciranje pooblaščenih inženirjev v EU,

- mednarodne izmenjave preko tehnoloških borz.

Izdajanje priročnikov in kakovostno informiranje članov in javnosti

- priročniki s komentarji gradbene zakonodaje in predpisov,

- izdajanje glasila, urejanje spletne strani in e-sporočila,

- publikacije Dneva inženirjev in izbranih večjih izobraževanj.

Dvig družbenega ugleda inženirskih strok in pooblaščenih inženirjev

- podeljevanje nagrad za inženirske dosežke in inovativnost,

- aktivno nastopanje v medijih in zagovarjanje stališč zbornice,

- zastopanje IZS v mednarodnih inženirskih organizacijah.

Prepoznavnost zbornice in vplivnost pri sprejemanju zakonodaje

- uvedba direktorata za graditev v resornem ministrstvu,

- izvolitev zastopnika inženirjev v državni svet ali zbor,

- partnersko povezovanje s sorodnimi zbornicami in društvi.

Ustreznost plačila za kakovostno opravljeno inženirsko storitev

- priporočene urne postavke glede na licenco in zahtevnost,

- povprečne cene inženirskih storitev izvedenih javnih gradenj,

- evropski kriteriji za uvajanje pristopa »cena – kakovost«.

Zagotavljanje pogojev za delo pooblaščenih inženirjev

- vzorci za pripravo projektne dokumentacije in pogodb,

- slovenski prevodi vseh veljavnih EU gradbenih standardov,

- brezplačno strokovno in osnovno pravno svetovanje.

Učinkovita notranja organiziranost in preglednost poslovanja

- potrjevanje veljavnosti standarda kakovosti ISO 9001,

- širitev dodatne ponudbe storitev za člane in podjetja,

- zagotovitev financiranja IZS brez povečanja članarine.

 

 

 Sporočilo za medije 21. skupščina IZS. (85 KB)

 

 Zapisnik 21. redne seje skupščine IZS (171 KB)