Novica  

15.11.19

3 D Numerično modeliranje zaščite izkopov in globokega temeljenja na seizmično aktivnem področju

 

 

V torek, 3. decembra 2019 bo na Rudarsko-geološko-naftni fakulteti Sveučilišta u  Zagrebu potekal seminar z naslovom 3 D Numerično modeliranje zaščite izkopov in globokega temeljenja na seizmično aktivnem področju.

 

Geotehnični seminar organizirajo: Rudarsko-geološko naftni fakultet  sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički studio d.o.o., GEOENG & Co.d.o.o., MIDAS IT. Na seminarju bodo udeleženci pridobili  uporabna znanja in nov vpogled v numerične analize za potrebe geotehničnega projektiranja. Udeleženci bodo deležni  kvalitetnih predavanj, ki jih bodo podali  strokovnjaki geotehničnih strok. Pridobili bodo praktične izkušnje izvedbe 3D analiz z Midas GTS NX.

 

Program:

Pozdravni govor, dr. Igor Sokolić

Svečana podelitev akademske licence

MIDAS IT donira akademsko licenco Midas GTS NX - Rudarsko-geološko-naftni fakulteti v Zagrebu 

1. Mag. JaeSeok Yang bo prikazal zmogljivosti in potrebnosti 3D analiz z uporabnostjo in prednostjo GTS NX v geotehnični praksi, ki temelji na geotehničnih izkušnjah z različnimi aplikacijami.

2. dr. Igor Sokolić: 2D in 3D modeliranje v geotehniki - izkušnje in primeri iz prakse

-   Aplikacije, izkušnje in uporaba GTS NX pri slovenskih projektih 

3. Dr. Dragotin Ocepek, Geoeng&Co.d.o.o.– primer 2 D analize za sanacijo plazu na cesti čez Pavličevo sedlo, aplikacija 3 D povezane analize izkopa, pretokov in varovanja gradbene jame ter temeljenja objekta – Podvoz – Grlava na progi Ormož – Hodoš, aplikacija globokega temeljenja na vodnjaku z varovanim izkopom s prstani mostu Soreq – Izrael. 

4. Mag. Igor Potočan, Igikon d.o.o.: Zaradi težkega prometa in rekonstrukcije ceste G1-5/0331 Zidani most – Radeče od km 0,650 do km 1,880, je širitev ceste z ene strani omejena z železnico in z druge strani z reko Savo. Rešitev je izvedena s sidrano pilotno steno ob strugi reke. 2D analiza po MKE je izdelana z GTS NX.  

Vprašanja in odgovori – diskusija

Priprava na praktično uporabo programa

Kosilo

3D Delavnica -  Izkopi in globoko temeljenje

 

 

 

Celoten program z urnikom je objavljen na povezavi  https://www.midasmech.com/-temporary-slug-3a38b95c-7164-4828-9a22-fdb2a04ab516?hs_preview=ScEiAdvn-20965679099

 

 

Link za prijavo na seminar  https://landing.midasuser.com/midas-geotechnical-seminar-in-zagreb

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

 

 

Vabljeni!