Izpostavljena novica  

19.11.19

VODJA PROJEKTA:
UPRAVNE ENOTE PREKORAČILE SVOJA POOBLASTILA

 

 

V odgovoru na poslansko vprašanje poslanca in pooblaščenega inženirja mag. Andreja Rajha, SAB, je minister za javno upravo Rudi Medved povedal, da Gradbeni zakon uradniku ne nalaga, da bi vsebinsko presojal o tem, kdo je vodja projekta oziroma ali je ta iz prevladujoče stroke, da vodjo projekta določi projektant in dalje, da prevladujoča stroka pri posameznem objektu v Gradbenem zakonu ni definirana. S tem je potrdil stališče IZS.

 

Povezali smo se s poslancem mag. Andrejem Rajhom, pooblaščenim inženirjem, ki je 18.11.2019 na 13. redni seji Državnega zbora ministru za javno upravo Rudiju Medvedu postavil poslansko vprašanje. Vprašal ga je, ali so upravne enote glede na vsebino 43. člena Gradbenega zakona (GZ), ki določa pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja, pristojne preverjati ali je projektant za izdelavo projektne dokumentacije določil PA ali PI iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje, ali je njihova naloga zgolj preveriti, ali je PA ali PI vpisan v imenik pri pooblaščeni zbornici?

 

 

Minister Rudi Medved je odgovoril:

 

- da je MOP res izdalo pojasnilo, ki bi se ga dalo razumeti, kot da morajo upravni organi pri vprašanjih ustreznosti vodje projekta odločati vsebinsko, torej katera je tista stroka, ki je pri projektiranju za sam objekt ključna, vendar je od uradnika zelo težko zahtevati, da bi lahko vsebinsko odločal o tem, katera stroka je prevladujoča pri posameznem projektu;

 

- da je glede na 43. člen GZ zelo jasno, da mora biti dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja podpisana s strani projektanta in vodje projekta, ki je bil v času izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice ter da je njen sestavni del njuna podpisana izjava,

 

- da uradniku zakon ne nalaga vsebinske presoje o tem, kdo je vodja projekta in da mora o tem, katera je prevladujoča stroka, presoditi projektant, kar potrdi s svojim podpisom na projektu.

 

 

V zaključku svojega odgovora je minister napovedal sestanek predstavnikov upravnih enot in MOP, da ne bi prihajalo do napačnih tolmačenj navodil MOP.

 

Vprašanje poslanca mag. Andreja Rajha in odgovor ministra Rudija Medveda najdete  https://parlamentarni.rtvslo.si/arhiv/redne-seje-drzavnega-zbora/174652295 - glejte posnetek od 1 ure 25 minut in 35 sekund dalje.

 

Z odgovorom ministra Rudija Medveda bomo seznanili vse upravne enote in MOP.Arhiv »