Izpostavljena novica  

28.11.19

VODJA PROJEKTA:
UPRAVNA ENOTA KAMNIK SE JE ODZVALA NA NAŠ DOPIS

 

 

20.11.2019 smo na vse Upravne enote in Ministrstvo za okolje in prostor poslali dopis, s katerim smo jih seznanili z odgovorom ministra za javno upravo Rudija Medveda na poslansko vprašanje poslanca in pooblaščenega inženirja mag. Andreja Rajha na temo prekoračitve pristojnosti upravnih enot v postopkih odločanja o izdaji gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja v primeru, ko je bil za vodjo projekta za stavbe imenovan pooblaščeni inženir. Upravne enote (UE) smo pozvali, da z nezakonito prakso nemudoma prenehajo,  novica z dne 21.11.2019.

 

Na naš poziv se je odzvala UE Kamnik, ki pravi, da na njihovi upravni enoti že doslej niso zahtevali zamenjave vodje projekta in niso zavračali zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja, če je bil kot vodja projekta za stavbo določen pooblaščeni inženir.

 

V odgovoru je tudi demantirana izjava predsednika ZAPS, ki trdi, da so upravne enote deset let napačno razumele gradbeno zakonodajo, ko so dopuščale, da so vodje projektov za stavbe lahko tudi gradbeni inženirji. UE Kamnik temu oporeka, saj tako stari zakon ZGO-1, kot tudi novi GZ razume natanko tako, kot ga razumemo na IZS.

 

V zaključku odgovora je zapisan tudi poziv zbornicama IZS in ZAPS, naj se v korist vseh udeležencev pri graditvi objektov skupaj z MOP čim prej uskladita glede spornih vprašanj, zbornici pa naj usklajeno pripravita pravila stroke.

 

Pojasnjujemo, da smo se z ZAPS in MOP glede vodenja projektov že večkrat poizkusili uskladiti, vendar stališč ni bilo mogoče zbližati. ZAPS in MOP (na MOP so sogovorniki arhitekti in pravniki) vztrajata pri tem, da se za večino stavb dopusti vodenje projekta izključno pooblaščenim arhitektom, IZS pa se s tem ne strinja, saj menimo, da lahko vse projekte vodijo tako pooblaščeni arhitekti, kot tudi pooblaščeni inženirji, o čemer ob odobritvi investitorja odloči projektant, ki prevzame posel. IZS torej ščiti že pridobljene pravice svojih članov in pri tem ne izključuje nikogar.

 

Zvezek 0 Pravil stroke smo skupaj z ZAPS uskladili in poslali MOP v potrditev že  februarja 2019, vendar od takrat nismo od njih prejeli ne potrditve, ne pripomb. Na oktobrskem sestanku nam je MOP obljubil, da se po tej temi sestanemo na posebnem sestanku v začetku novembra,  novica z dne 7.11.2019. November je skoraj mimo, vabila na sestanek navkljub urgencam še vedno ni. Za zastoje pri pripravi Pravil stroke torej ni mogoče kriviti IZS in ZAPS.

 

 

Dopis UE Kamnik je objavljen  tukaj (90 KB).Arhiv »