Izpostavljena novica  

16.01.20

STALNO POKLICNO USPOSABLJANJE
POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV ZA LETO 2020

 

 

Spoštovani člani,

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in sicer od 1.1.2019 dalje.

 

Poklicno usposabljanje pooblaščenih in nadzornih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta.

 

LETNI PROGRAM je sestavljen iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega oz. nadzornega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.

Upravni odbor IZS je na predlog komisije za izobraževanje na 263. seji dne 10.12.2019 odločil, da je delež obveznih vsebin v letnem programu za leto 2020 enak nič (0).

To pomeni, da zbere pooblaščeni in nadzorni inženir v letu 2020 vseh 6 kreditnih točk iz izbirnih vsebin. Višek pridobljenih kreditnih točk iz leta 2019 se prenese v leto 2020.

 

KREDITNE TOČKE lahko pridobite z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organiziramo IZS, strokovna in interesna združenja ter druge organizacije. Zunanja izobraževanja, katerim smo na podlagi posredovanega programa vnaprej določili število kreditnih točk, so objavljena na naši spletni strani v  SEZNAMU USPOSABLJANJ. Seznam bo objavljen do konca januarja in bo redno ažuriran.

 

PRIZNAVANJE KREDITNIH TOČK: V kolikor se boste udeležili izobraževanja, ki ga organizira IZS, vloga za priznanje kreditnih točk ni potrebna. Kreditne točke vam bodo pripisane avtomatsko.

V kolikor se boste udeležili izobraževanja pri zunanjem organizatorju s Seznama usposabljanj, bo vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu vložil organizator usposabljanja.

Edino v primeru, da se boste udeležili nekega tretjega izobraževanja, boste morali sami posredovati pisno vlogo za priznanje kreditnih točk z dokazili na IZS. Kaj obsega popolna vloga je opredeljeno s  Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev oz. navodilih, ki so objavljena na povezavi http://www.izs.si/izobrazevanja/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock-za-zunanje-izobrazevanje/. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v roku 6 mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju, ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje.

 

EVIDENTIRANJE KREDITNIH TOČK: Pridobljene kreditne točke evidentira služba IZS za javna pooblastila v imeniku pooblaščenih inženirjev.

 

JAVNOST KREDITNIH TOČK: Ker stanje kreditnih točk po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ni javen podatek, smo vam omogočili vpogled v stanje kreditnih točk z uporabniškim imenom in geslom na naši spletni strani  www.izs.si preko zavihka (bannerja). Najdete ga na uvodni spletni strani: Kreditne točke, Vpogled v stanje pridobljenih kreditnih točk, na desni strani ekrana.

 

IZOBRAŽEVANJA IZS: Ponudba izobraževanj IZS za leto 2020 je objavljena  tukaj.

Program bo še dopolnjen, saj še usklajujemo termine s predavatelji.

 

 

Inženirska zbornica Slovenije

 

 

 

 

 Arhiv »