Izpostavljena novica  

04.02.20

PRIJAVITE SE!

 

 

PROGRAM JE OBJAVLJEN

 

Minuli teden smo vam predstavili podroben program Slovenskega inženirskega dne 2020, dopoldanskega plenarnega dela in popoldanskih sekcijskih delov posameznih strok, tokrat pa vam v spodnjih vrsticah predstavljamo ugledne domače in tuje strokovnjake, ki bodo svoje izkušnje in poglede predstavili na plenarnem delu dogodka. Ta bo potekal v znamenju Integralnega projektiranja in vodenja projektov kot rdeče niti vseh predavanj.

 

Za uvod v Slovenski inženirski dan 2020 bo poskrbel predsednik Državnega sveta RS g. Alojz Kovšca, ki je prepoznal pomembnost dogodka v svetovnem in slovenskem merilu in bo pred začetkom plenarnega dela nagovoril zbrane udeležence.

 

Za ogled programa glejte: http://www.izs.si/dogodki/slovenski-inzenirski-dan-432020/

 

 

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV: PREDSTAVLJAMO GOVORCE

 

   Ali mora res ena od strok prevladovati?

Mitja Lenassi, direktor in ustanovitelj podjetja Lenassi, je pooblaščeni inženir, predsednik upravnega odbora Matične sekcije strojnih inženirjev in član upravnega odbora IZS. V letu 2011 je prejel posebno nagrado IZS za več inženirskih dosežkov. Je tudi član dveh uglednih ameriških inženirskih združenj, ACG in ASHRAE, pri prvem na podlagi opravljenega izpita leta 2008 in vsakoletno potrjenih strokovnih izkušenj, s čimer si je pridobil strokovni naziv Certified Commissioning Authority. Je tudi sodni izvedenec in cenilec za strojno inštalacijsko opremo ter naprave. Kot aktiven član zbornice piše strokovne članke in objavlja svoja mnenja v različnih medijih. Ima tudi bogate izkušnje kot predavatelj.

 

 

   Predor Semmering – Vodenje velikega infrastrukturnega projekta

Michael Proprenter, partner in glavni direktor za področje predorogradnje podjetja iC consulenten Ziviltechniker GesmbH s sedežem na Dunaju, je avstrijski strokovnjak za predorogradnjo z več kot 25. leti izkušenj pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru nad gradnjo predorov. Med njegovimi največjimi projekti so gradnja predora Semmering, predora Wienerwald in predora Lainz. Sodeloval je pri več mednarodnih projektih v Črni gori, na Portugalskem, Švedskem, v Srbiji in tudi v Sloveniji, v zadnjem času je svoje izkušnje uporabil tudi pri projektih na Tajvanu in v ZDA.

 

 

   Misliti procesno pomeni misliti projektno

Dr. Mirko Orešković, direktor podjetja Investinženjering d.o.o. in predsednik GI Grupe d.o.o, Zagreb, je doktoriral iz projektnega vodenja v gradbeništvu na Univerzi v Zagrebu. Na poklicni poti je od asistenta na gradbišču postopno napredoval do direktorja in soustanovitelja podjetja Investinženjering d.o.o., kasneje pa tudi do mesta predsednika GI Grupe, ki združuje podjetja različnih strok. Prvi je na Hrvaškem začel uporabljati idejo neodvisnega monitoringa gradbenih projektov, danes pa velja za vodilnega hrvaškega strokovnjaka na tem področju. Je avtor dveh strokovnih knjig in več kot 70 znanstvenih publikacij s področja vodenja projektov. Mirko Orešković je dolgoletni predsednik Hrvaške zbornice gradbenih inženirjev (HKIG) in njen častni član, eden od ustanovnih članov Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC) in tudi njegov nekdanji predsednik.

 

 

   Projekt logistični center Cargo - Partner na Brniku

Andrej Ržišnik, ustanovitelj podjetja Ržišnik Perc in direktor podjetja Protim Ržišnik Perc d.o.o., Ljubljana, je končal študij arhitekture na Univerzi v Ljubljani, leta 1991 pa je z Andrejem Percem ustanovil podjetje Ržišnik Perc. Podjetje je skozi leta postalo prepoznavno kot vodilno slovensko podjetje za integralno projektiranje in celovito vodenje gradbenih projektov. Danes svoje delovanje usmerja v uvedbo digitalizacije in informatizacije procesov načrotvanja, gradnje in upravljanja nepremičninskih projektov (BIM), v delo arhitektov in inženirjev s ciljem pospešene internacionalizacije dejavnosti skupine Ržišnik Perc. Je tudi avtor številnih strokovnih člankov, študij in raziskav s področka arhitekture, energetske učinkovitosti stavb, prostorskega načrtovanja ter upravljanja z nepremičninami.

 

 

  Drugi tir Divača – Koper - Integralno projektiranje – oksimoron naših predpisov?

Angelo Žigon, direktor podjetja Elea iC d.o.o., Ljubljana, je končal študij gradbeništva v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot statik in projektant, nato pa je leta 1991 soustanovil podjetje Elea, ki je od leta 2001 del skupine iC, ki nudi celostno projektiranje in svetovanje za vse vrste objektov. Aktivno deluje kot gradbeni inženir, koordinator in vodja projektov, z bogatimi izkušnjami na področju visoko- in predorske gradnje. Dvakrat je prejel slovensko nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo, leta 2009 tudi nagrado IZS za izjemne inženirske dosežke. Je ustanovni član IZS in združenja SiBIM ter predsednik Slovenskega društva za podzemne gradnje (ITA Slovenija). Vodi konzorcij projektantov na projektu Drugi tir Divača - Koper, na katerem sodeluje več kot 150 inženirjev s podpornim osebjem raznovrstnih strok. S poznavanjem podobnih projektov iz tujine pomembno prispeva k racionalizaciji rešitev in usklajenosti z najnovejšimi mednarodnimi smernicami in trendi na področju upravljanja tako velikih in zahtevnih projektov.

 

 

OKROGLA MIZA Z VELIKIMI INVESTITORJI

Z direktorjem 2TDK g. Markom Brezigarjem, direktorjem Hidroelektrarn na Spodnji Savi g. Bogdanom Barbičem in direktorjem Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomirjem Remcem se bomo pogovarjali o tem, kaj so in bodo kot investitorji naredili, da bo integralno projektiranje zaživelo v praksi.

  

 

PRIJAVA

Preko spletne strani:  www.izs.si, http://www.izs.si/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/koledar-izobrazevanj-izs/

V kolikor se prijavljate tako za dopoldanski plenarni kot tudi popoldanski sekcijski del, morate oddati dve ločeni prijavi.

Prijavite se lahko na katero koli sekcijo, saj prijave na sekcijo niso omejene s članstvom v matični sekciji.

 

 

KREDITNE TOČKE

Za udeležbo na dogodku boste pooblaščeni in nadzorni inženirji prejeli tudi kreditne točke. Le te vam bodo pripisane avtomatično.

Za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu z okroglo mizo boste prejeli 3 kreditne točke, za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu pa prav tako 3 kreditne točke, skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk v letu 2020.

 

 

KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA

Kotizacija se plača posebej za plenarni in sekcijski del.

Kotizacija za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40 EUR z vštetim DDV.

Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša 60 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa 100 EUR z vštetim DDV.

Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je sedem dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

 

 

VEČ INFORMACIJ

01/547 33 37, Petra Kavčič, petra.kavcic@izs.si

01/547 33 17, Nejc Grilc, nejc.grilc@izs.si

 

 

Vabimo vas k oddaji prijave, saj se prosta mesta hitro polnijo.

 

 

Veselimo se srečanja z vami!

 

 

 

 

Inženirska zbornica SlovenijeArhiv »