Izpostavljena novica  

08.11.19

ODGOVORI MOP NA VPRAŠANJA O IZDELAVI DGD IN PZI

 

 

Seznanjamo vas z odgovori MOP na vprašanja, vezana na izdelavo projektne dokumentacije. Z odgovori smo bili seznanjeni IZS, ZAPS in upravne enote.

 

MOP odgovarja na naslednja vprašanja:

- Ali se interaktivni obrazci, ki so objavljeni na spletnih straneh MOP lahko uporabljajo za pripravo zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja?

- Ali je v dokumentaciji treba navajati in opisati tudi enostavne objekte, kadar je gradnja takšnih objektov predvidena sočasno z nezahtevnimi, manj zahtevnimi ali zahtevnimi objekti?

- Ali je potrebno projektno dokumentacijo opremiti s podpisom in žigom vodje projekta ali le s podpisom?

- Ali je v prilogi 1B pravilnika poleg imena in priimka pooblaščenega arhitekta ali inženirja, izdelovalca načrta, dovoljeno v isti vrstici navesti tudi naziv projektantskega podjetja, za katerega navedeni izdelovalec opravlja storitev in pri katerem ima zavarovano odgovornost za škodo?

- Odgovarja na več splošnih vprašanj glede obsega in vsebine projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je v pisni obliki zvezana in priložena zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.

 

 

Odgovori MOP so objavljeni  tukaj (124 KB).Arhiv »