Izpostavljena novica  

22.01.20

ANKETA: KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE
ODGOVORNOSTI ZA ČLANE IZS

 

 

V zvezi z zavarovanjem odgovornosti za škodo 15. člen ZAID določa, da se zavarovanje lahko sklene tudi v obliki kolektivnega zavarovanja preko zbornice. Zavarovanja po ZAID sklepajo posamezne pravne osebe oz. samostojni podjetniki, in ne pooblaščeni inženirji sami.

 

Z namenom, da pridobimo informacije o tem, koliko članov zbornice oziroma njihove gospodarske subjekte bi takšna oblika zavarovanja zanimala, vas naprošamo za izpolnitev spodnje ankete, ki je anonimna.

 

Naj poudarimo, da bo le aktivna udeležba v anketi podala merodajne rezultate in napotke zbornici k nadaljnjim odločitvam in aktivnostim.

 

Predvidevamo, da bi bila kolektivna oblika zavarovanja najbolj primerna za člane, ki poklicne naloge opravljajo kot samostojni podjetniki oz. gospodarske družbe z malo zaposlenimi, ki kot taki nimajo najboljših pogajalskih izhodišč z zavarovalnicami.

 

Prosimo vas, da anketo izpolnite do 31.1.2020.

 

 Dostop do ankete

 

 

 

Vabljeni k izpolnitvi!

 

 

 Arhiv »