Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev in arhitekte ter vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Napake pri načrtovanju in izvedbi požarne varnosti v stavbah, ki se ne smejo dogajati!- Odpovedano!
Vsebina
Iz predpisov država umika varovalke, ki so v preteklosti preprečevale, da bi gradili stavbe, v katerih uporabnikom ni zagotovljena varnost in omejevale vse večji negativni vpliv kapitala v smislu nevzdržnega nižanja cen projektiranja in gradnje na račun varnosti. Na področju požarne varnosti je bila ukinjena obveza revizij požarno zahtevnejših objektov s strani inženirjev revidentov, hkrati pa so bila ukinjena tudi požarna soglasja, ki so jih izdajali državni organi. Pri projektiranju in gradnji zdaj prihaja do več napak, družba pa bo nosila posledice teh napak še desetletja. Posebno področje je izvajanje sanacij, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in jih lahko načrtujejo in izvajajo tudi laiki, kar predstavlja dodatno tveganje, da ne bodo upoštevani ukrepi, s katerimi bi ohranili obstoječo požarno varnost kot jo predpisuje zakonodaja. Hkrati z umikom varoval, pa je država v zakonodaji o javnih naročilih uvedla pravilo minimalne cene. Pravilo, v kombinaciji z ekonomsko krizo in padcem investicij, vodi v dodatne pritiske na minimizacijo ukrepov na področju požarne varnosti ali celo njeno opuščanje. Dogaja se, da je celotna izvajalska veriga od projektanta do podizvajalcev prisiljena »zavajati« in izvajati dela, ki so v neskladju z zakonodajo in standardi. Na izobraževanju bomo predstavili pravila s področja dajanja proizvodov na trg, požarnega varstva in graditve objektov, s stališča požarnega varstva, ter prikazali primere najpogostejših napak, ki jih opažamo tako pri projektni dokumentaciji kot tudi pri izvedbi.
Predavatelji
Valerija SKOK, univ.dipl.inž.grad.
Mateja GRIS, dipl.var.inž.
Jovica JOVIĆ
Datum
11. Marec 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Napake pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti, izvedbi ter pri vzdrževalnih delih Valerija SKOK, univ.dipl.inž.grad.
14:45 - Napake pri vgradnji gradbenih proizvodov in napotki glede ustrezne dokumentacije pri prodaji in vgradnji Mateja GRIS, dipl.var.inž.
15:30 - Odmor
15:45 - Napake pri načrtovanju in izvedbi evakuacijskih izhodov in sistemov za odvod dima in toplote Jovica JOVIĆ
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.