Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Energetski pregled (EP) in postopek Commissioning (EBCx) pri obstoječih stavbah
Vsebina
Energetski pregled (EP) opredeljuje Energetski zakon (EZ-1) v 4. členu kot »sistematični postopek za namene seznanitve z obstoječo porabo energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa, obrata, zasebne ali javne storitve, s katerim se opredelijo in ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije, ter v okviru katerega se poroča o ugotovitvah«. EP se je sicer pojavil v svetu sredi sedemdesetih let kot odgovor na takratno energetsko krizo. Uveljavil se je tudi pri nas, ne samo v industriji, ampak tudi na področju komercialnih stavb. Slovenska metodologija EP je bila postavljena leta 2007, priročnik za izvajalce pa je nastal že leta 1997. Kot je znano iz medijev, je skladno z EZ-1 in določili Direktive 2012/27/EU v pripravi Pravilnik o metodologiji za izdelavo energetskih pregledov. Za razliko od izdelovalcev energetskih izkaznic ter preglednikov klimatskih in ogrevalnih sistemov, pa EZ-1 ne predpisuje potrebne strokovnosti in neodvisnosti tudi za izvajalce energetskih pregledov, kar pomeni, da se vsakdo, ki nosi podložno mapo z vpenjalno sponko in termo kamero, lahko poimenuje »energetski preglednik«. In z njegove strani izdelano poročilo »energetski pregled«. Medtem se za potrebe stavb v svetu vedno bolj uveljavlja postopek EBCx (Existing Building Commissioning), to je priprava obstoječe stavbe za izboljšano (ne samo energijsko učinkovito) obratovanje. Kako daleč smo s pripravo novega pravilnika, kakšne so razlike med EP in EBCx, kakšen je oziroma bi bil najbolj primeren obseg dejavnosti za obstoječe stavbe, ustrezni minimalni kriteriji in način podajanja informacij končnemu uporabniku, boste udeleženci izvedeli na izobraževanju.
Predavatelji
mag. Erik POTOČAR
prof.dr. Sašo MEDVED, univ.dipl.inž.str.
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Datum
04. Februar 16
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Opredelitev energetskega pregleda v Energetskem zakonu (EZ-1) mag. Erik POTOČAR
15:30 - Opredelitev energetskega pregleda pri obstoječih stavbah prof.dr. Sašo MEDVED, univ.dipl.inž.str.
16:15 - Odmor
16:30 - Postopek Commissioning (EBCx) pri obstoječih stavbah Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
17:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.