Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Prezračevanje stanovanjskih stavb - PRESTAVLJENO in ZDRUŽENO z izobraževanjem NOTRANJE OKOLJE 2. 6. 2015!
Vsebina
Prezračevanje v sodobnih stavbah dandanes, zaradi vse bolj zrakotesnega ovoja, pomeni nujo in ne več le prestiž. Kontrolirano prezračevanje narekuje vgradnjo naprav, ki varčujejo z energijo oziroma jo vračajo iz zavrženega zraka. Vendar naj vidik energijske učinkovitosti ne bo poglavitno merilo upravičenosti vgradnje tovrstnih sistemov. Predvsem se v urbanih okoljih, kjer živi pretežni del populacije, zanemarja samo kvaliteto zraka, ki neposredno vpliva na kvaliteto bivalnega okolja.
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Žiga LEBAR, dipl.inž.str. - PROJEKTNI BIRO ŽIGA LEBAR s.p.
Datum
14. April 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Prezračevanje stanovanjskih stavb - 1. del Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
15:45 - Prezračevanje stanovanjskih stavb - 2. del Žiga LEBAR, dipl.inž.str. - PROJEKTNI BIRO ŽIGA LEBAR s.p.
16:30 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.