Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Kako ogrevati in hladiti ter izolirati nič energijske objekte na potresnih tleh?
Vsebina
Način temeljenja se je spremenil. Zaradi zahteve, da pasivne stavbe »ne smejo« imeti toplotnih mostov, temelji pa so precejšen izmenjevalec toplote, je bil v Evropi vpeljan element toplotno podizolirane temeljne plošče. Temeljenje na temeljni plošči je v Sloveniji postala vsakdanjost, saj je enostavnost in hitrost opravljenega dela izredno ugodna za izvajalce, vendar tu tiči tudi past. Izvajalci, ki še pred časom niso prav nič vedeli o tovrstni gradnji, so naenkrat postali »strokovnjaki« v praksi, žal pa v večini brez pravega teoretičnega znanja »Zakaj in kako?«. Tovrstna praksa lahko pripelje do potencialnih nevarnosti, kot so uporaba neustreznega sistema (sestave), ki lahko povzroči zdrs stavbe, ali pa uporaba izolacije, ki ni preverjena za uporabo pod dolgotrajnimi obremenitvami, ali izolacije, ki nima že osnovne zahtevane nosilnosti za primer dinamične obremenitve, kot je potres, če naštejemo le mehansko tehnične zahteve. Ko pa govorimo o toplotni izolativnosti temeljne plošče, kot sestavnem delu toplotnega ovoja stavbe, je posebna pozornost usmerjena tudi na sestavo, ki zagotavlja boljšo ali pa dovoljuje slabšo toplotno učinkovitost skozi čas koriščenja objekta. Temelji so eni redkih konstrukcijskih sklopov, kjer je sanacija tako hidroizolacije kot toplotne izolacije praktično nemogoča, zato je visoka strokovnost tako pri zasnovi kot pri izvajanju nujna. Na izobraževanju bodo prisotni seznanjeni s preverjenimi principi gradnje temeljne blazine na potresno neugodnem območju s posameznimi izvedbenimi detajli, vključujoč toplotno in hidro izolacijo, izolacijo proti zmrzali v primeru plitkega temeljenja ter izvedbo prebojev za inštalacije.
Predavatelji
Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
Matej DULC, inž.stroj. - DULC, d.o.o.
Datum
31. Maj 16
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
12:00 - Spremenjen način temeljenja Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
13:45 - Temeljenje na temeljni plošči Marjeta VIDE - LUTMAN, univ.dipl.inž.grad.
14:45 - Odmor
15:00 - Toplotna izolativnost temeljne plošče Matej DULC, inž.stroj. - DULC, d.o.o.
16:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 4 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.