Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito
Vsebina
Letos v sodelovanju z EZS organiziramo obnovitveni seminar, ki bo potekal v obliki predavanj in razprave, na kateri boste obravnavali konkretne probleme iz prakse. Ponovili boste osnove protieksplozijske zaščite, se seznanili z elektrostatiko kot virom vžiga eksplozivnih atmosfer in z ukrepi za preprečevanje njenega nastanka. Pogledali si boste investicijsko elektrotehniško dokumentacijo za graditev objektov in vgradnjo ter vzdrževanje naprav in postrojev v EX okolju. V drugem delu se boste seznanili z novostmi pri električni opremi in pri inštalacijah v EX okoljih, novostmi v pravni regulativi in s predpisi s področja protieksplozijske zaščite. Več pa boste izvedeli na seminarju.
Predavatelji
Mihael ČOKL, univ.dipl.inž.el.
mag. Ivan BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
Jorik ZALAR, univ.dipl.inž.str.
Leopold LOVŠIN, univ.dipl.inž.el., Janez KOKALJ, univ.dipl.inž.el., Jurij BOŽIČ, univ.dipl
Franc UDOVČ, univ.dipl.inž.str.
Marjan KRESLIN, univ.dipl.inž.el. - BUREAU VERITAS, d.o.o.
Datum
03. December 15
Lokacija
Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva 21a, Vir pri Domžalah
Program izobraževanja
08:00 - Ponovitev osnov protieksplozijske zaščite - eksplozivne atmosfere, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje, - primeri vžigov eksplozivnih atmosfer in analiza vzrokov Mihael ČOKL, univ.dipl.inž.el.
09:30 - Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer in ukrepi za preprečevanje njenega nastanka mag. Ivan BOŽIČ, univ.dipl.inž.el.
10:40 - Investicijsko tehniška dokumentacija za graditev objektov in vgradnjo ter vzdrževanje naprav in postrojev v EX okolju Jorik ZALAR, univ.dipl.inž.str.
12:00 - Odmor
12:40 - Novosti v električni opremi in pri inštalacijah v EX okoljih - novosti s področja splošne elektro opreme in inštalacij - novosti s področja avtomatizacije in komunikacij - novosti s področja katodne zaščite in pri strelovodnih inštalacijah Leopold LOVŠIN, univ.dipl.inž.el., Janez KOKALJ, univ.dipl.inž.el., Jurij BOŽIČ, univ.dipl
14:55 - Novosti v neelektrični opremi in pri inštalacijah v EX okoljih Franc UDOVČ, univ.dipl.inž.str.
16:05 - Novosti v pravni regulativi in v predpisih s področja protieksplozijske zaščite Marjan KRESLIN, univ.dipl.inž.el. - BUREAU VERITAS, d.o.o.
16:50 - Skladnost vgraditve in skladnost vzdrževanja EX opreme Marjan KRESLIN, univ.dipl.inž.el. - BUREAU VERITAS, d.o.o.
18:00 - Sklepni del s podelitvijo potrdila o udeležbi
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 6 točk.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 0,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.