Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Novosti na področju standardov za NN električne razdelilnike v fazi načrtovanja, izdelave in preizkušanja (ponovno)
Vsebina
S prihodom nove družine standardov SIST EN 61439, ki nadomešča družino standardov SIST EN 60439, in z iztekajočim se prehodnim obdobjem, morajo podjetja, povezana z načrtovanjem in izdelavo nizkonapetostnih sestavov (razdelilnikov), razrešiti kar nekaj vprašanj. V Sloveniji je trenutno stanje na tem področju še dokaj nedorečeno. Tehnična smernica za NN električne inštalacije o električnih razdelilnikih govori zelo malo, med referenčnimi dokumenti pa navaja standarde družine SIST EN 61439. Standardi družine SIST EN 61439 so sicer sprejeti, nimamo pa še (trenutno) slovenskih prevodov, ki bi med drugim poenotili tudi terminologijo, zato govorimo o NN stikalnih blokih, NN razdelilnikih ali NN sestavih. Z uvedbo novosti je postavljenih nekaj izzivov v zvezi z načinom načrtovanja, izdelave in zagotavljanja skladnosti z aktualno tehnično regulativo. Glede na zahteve, je bilo oziroma bodo morala podjetja in inženirji preveriti in posodobiti tako nekaj postopkov, v smislu izpolnjevanja podanih zahtev, kakor tudi ohranjanja konkurenčnosti podjetij. Med drugim bo na izobraževanju tudi kratka predstavitev standarda SIST EN 61439 (vseh delov), njegove spremembe in zadnje izdaje. Podrobno bo obdelana predstavitev zahtev standarda SIST EN 61439-1:2012: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila . Predstavljena bo tudi primerjava zahtev med starim standardom 60439-1 in novim standardom. Slušatelji bodo opozorjeni na novosti ter bistvene razlike med starim in novim standardom.
Predavatelji
Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
Jurij BOŽIČ, univ.dipl.inž.el. - ELSING, d.o.o.
Boštjan MEŽA, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
Datum
08. December 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Novosti na področju standardov za NN električne razdelilnike Drago PAVLIČ, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
15:00 - Načrtovanje, izdelava in zagotavljanje skladnosti z aktualno tehnično regulativo Jurij BOŽIČ, univ.dipl.inž.el. - ELSING, d.o.o.
16:00 - Odmor
16:10 - Predstavitev standarda SIST EN 61439 Boštjan MEŽA, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.