Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
Za člane Matične sekcije elektro inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Strokovni ogled prve vetrne elektrarne VE-15, Dolenja vas, Senožeče (2,3 MVA) - Zasedeno!
Vsebina
- Prestavitev projekta vetrne elektrarne VE - Dolenja vas (2,3 MVA) - Problematika umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, - Vključitev vetrnih elektrarn v el. energetska omrežja, - Obratovanje vetrnih elektrarn, - Končni cilj- gradnja vetrnega polja na lokaciji Griško polje ter prestavitev gradnje na ostalih sprejemljivih lokacijah. Kotizacija bo v primeru 30 prijav ustrezno znižana.
Predavatelji
Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. - EL-AS IVO BLAŽEVIČ s.p. SEŽANA
Datum
26. September 13
Lokacija
Dolenja vas, Senožeče
Program izobraževanja
14:00 - Predstavitev in predavanje o projektu in poteku gradnje - Projekcija poteka gradnje vetrne elektrarne Dolenja vas, - Nekaj o samem projektu in problematiki gradnje vetrnih elektrarn v Sloveniji, - Vprašanja in izmenjava mnenj, Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. - EL-AS IVO BLAŽEVIČ s.p. SEŽANA
15:00 - Ogled vetrne elektrarne v Dolenji vasi, Senožeče Ivo BLAŽEVIČ, univ.dipl.inž.el. - EL-AS IVO BLAŽEVIČ s.p. SEŽANA
16:45 - Konec ogleda in neformalni del
18:00 - Odhod proti domu
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 80,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.