Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje
Vsebina
V Sloveniji je od leta 2009 obvezna uporaba Slovenskih standarda SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje, ki ima dva dela. Prvi del je preveden v slovenščino, medtem ko je drugi del v angleškem jeziku. V praksi se zahteve teh dveh standardov ne uporabljajo v celoti, predvsem zaradi neusklajene zakonodaje, dolgoletne slabe prakse in posledično pomanjkljivih projektnih nalog. V inženirski praksi se pogosto srečamo z neadekvatnimi geološko-geomehanskimi raziskavami, ki so skromno zasnovane in zelo pogosto nezadostne za izdelavo kvalitetne projektne dokumentacije. Navadno je to rezultat neustreznega varčevanja pri določanju obsega raziskav, ki praviloma prihaja s strani naročnika, v resnici pa gre za neprimerno obravnavo rizika, ki se lahko naročniku maščuje z gospodarsko škodo, ki praviloma velikokrat presega stroške geološko-geomehanskih raziskav. Priporočljivo je, da se geološko-geomehanske raziskave, analize in opazovanje izvajajo v vseh fazah projektiranja in gradnje z namenom racionalne obravnave rizika ter preprečevanje nepotrebnih stroškov pri gradnji objektov. Tovrsten pristop predvideva SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7, in sicer v obliki Opazovalne metode (Observational Method), ki na slovenskem prostoru ni zaživela. Namen izobraževanja je predstaviti pregled predpisov s področja geotehničnih raziskav, projektiranja, opazovanja in izvedbe zemeljskih del v nekaterih evropskih državah. Cilj izobraževanja je ozaveščanje inženirskega kadra o mestu in vlogi geotehničnega projektiranja in opazovanja, v vseh fazah gradnje objektov.
Predavatelji
doc.dr. Vojkan JOVIČIĆ, univ.dipl.inž.grad. - IRGO CONSULTING d.o.o. LJUBLJANA
dr. Janko LOGAR, izr.prof., univ.dipl.inž.grad. - Fakulteta za gradbeništvo UL
Datum
06. November 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje - 1. del doc.dr. Vojkan JOVIČIĆ, univ.dipl.inž.grad. - IRGO CONSULTING d.o.o. LJUBLJANA
15:50 - Odmor
16:00 - Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje - 2. del dr. Janko LOGAR, izr.prof., univ.dipl.inž.grad. - Fakulteta za gradbeništvo UL
16:50 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.