Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje
Vsebina
V Sloveniji je od leta 2009 obvezna uporaba Slovenskih standarda SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje, ki ima dva dela. Prvi del je preveden v slovenščino, medtem ko je drugi del v angleškem jeziku. V praksi se zahteve teh dveh standardov ne uporabljajo v celoti, predvsem zaradi neusklajene zakonodaje, dolgoletne slabe prakse in posledično pomanjkljivih projektnih nalog. V inženirski praksi se pogosto srečamo z neadekvatnimi geološko-geomehanskimi raziskavami, ki so skromno zasnovane in zelo pogosto nezadostne za izdelavo kvalitetne projektne dokumentacije. Navadno je to rezultat neustreznega varčevanja pri določanju obsega raziskav, ki praviloma prihaja s strani naročnika, v resnici pa gre za neprimerno obravnavo rizika, ki se lahko naročniku maščuje z gospodarsko škodo, ki praviloma velikokrat presega stroške geološko-geomehanskih raziskav. Priporočljivo je, da se geološko-geomehanske raziskave, analize in opazovanje izvajajo v vseh fazah projektiranja in gradnje z namenom racionalne obravnave rizika ter preprečevanje nepotrebnih stroškov pri gradnji objektov. Tovrsten pristop predvideva SIST EN 1997-1:2005 Evrokod 7, in sicer v obliki Opazovalne metode (Observational Method), ki na slovenskem prostoru ni zaživela. Namen izobraževanja je predstaviti pregled predpisov s področja geotehničnih raziskav, projektiranja, opazovanja in izvedbe zemeljskih del v nekaterih evropskih državah. Cilj izobraževanja je ozaveščanje inženirskega kadra o mestu in vlogi geotehničnega projektiranja in opazovanja, v vseh fazah gradnje objektov.
Predavatelji
doc.dr. Vojkan JOVIČIĆ, univ.dipl.inž.grad. - IRGO CONSULTING d.o.o. LJUBLJANA
dr. Janko LOGAR, izr.prof., univ.dipl.inž.grad. - Fakulteta za gradbeništvo UL
Datum
06. November 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje - 1. del doc.dr. Vojkan JOVIČIĆ, univ.dipl.inž.grad. - IRGO CONSULTING d.o.o. LJUBLJANA
15:50 - Odmor
16:00 - Smernice za geotehnično raziskovanje in projektiranje - 2. del dr. Janko LOGAR, izr.prof., univ.dipl.inž.grad. - Fakulteta za gradbeništvo UL
16:50 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila