Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev geodetov, člane Matične sekcije strojnih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Brezkontaktni zajem, obdelava in uporaba prostorskih podatkov
Vsebina
Predstavljeni bodo sodobni načini brezkontaktnega zajema prostorskih podatkov o fizičnem površju: satelitsko in letalsko snemanje, aero in terestrično lasersko skeniranje in snemanje z brezpilotnimi plovili. Poudarek bo na razlagi strokovno pravilnih postopkov v posameznih fazah obdelave, s ciljem zagotavljanja želene kakovosti izdelkov. Predstavljeni bodo primeri izdelkov (ortofoto, oblak točk, geodetski načrt, ploskovni model idr.) in njihove lastnosti, ki jih je potrebno poznati in razumeti za pravilno uporabo v praksi. Izobraževanje ne sodi v sklop obveznih izobraževanj za geodete!
Predavatelji
dr. Mojca KOSMATIN FRAS, univ.dipl.inž.geod.
dr. Dejan GRIGILLO, univ.dipl.inž.geod.
Datum
09. September 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
14:00 - Brezkontaktni zajem prostorskih podatkov dr. Mojca KOSMATIN FRAS, univ.dipl.inž.geod.
15:20 - Odmor
15:40 - Obdelava in uporaba prostorskih podatkov dr. Dejan GRIGILLO, univ.dipl.inž.geod.
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.