Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Prostorski informacijski sistem (PIS)- Odpovedano!
Vsebina
Ministrstvo za okolje in prostor mora zagotavljati vodenje in vzdrževanje Prostorskega informacijskega sistema (PIS), ki je določen v četrtem poglavju ZPNačrt. Namen vzpostavitve PIS je predvsem izboljšati poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. To lahko dosežemo s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov ter z optimizacijo procesov. V okviru PIS se na upravnih enotah, inšpektoratu pristojnem za prostor in ministrstvu, vzpostavlja sistem za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve (gradbena in uporabna dovoljenja ter inšpekcijske odločbe). V sodelovanju z občinami se testira metodologija za zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana urbana zemljišča in metodologija za določanje razvojnih stopenj nezazidanih stavbnih zemljišč. Ob dokončni implementaciji sistema bodo na enem mestu zbrani in dostopni osnovni podatki o stanju v prostoru. Do njih bodo lahko dostopali organi javnega sektorja, pravne osebe zasebnega sektorja in širša javnost. V okviru izobraževanja bodo predstavljene zbirke podatkov, ki se vzpostavljajo v okviru PIS, povezave med zbirkami podatkov in koncept elektronskega poslovanja na področju graditve in prostorskega načrtovanja. Na izobraževanju boste dobili osnovne informacije o projektu vzpostavitve PIS in o predvideni izvedbi projekta v naslednji finančni perspektivi. Izobraževanje ne sodi v sklop obveznih izobraževanj za geodete!
Predavatelji
Jurij MLINAR, univ.dipl.inž.geod.
Datum
19. Maj 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:00 - Prostorski informacijski sistem (PIS) Jurij MLINAR, univ.dipl.inž.geod.
16:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 1 točko.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.