Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije inženirjev geodetov in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN in uporaba podatkov iz registra nepremičnin za obdavčitev
Vsebina
Predavanje je namenjeno spoznavanju podatkov iz registra nepremičnin. Spoznali bomo, kdo in na kakšen način lahko spreminja podatke, ter na kakšen način sprememba vpliva na vrednost in vrsto nepremičnin ter posledično na odmero davka. Teme predavanja bodo koristne za osebno rabo vsem lastnikom nepremičnin, zlasti pa bodo koristne za vse, ki urejajo nepremičninske podatke za svoje stranke. Če želimo stranki zagotoviti kvaliteten servis na enem mestu je namreč priporočljivo, da ob svojem delu dobro poznamo čim več področij na katera naše delo vpliva. IZ VSEBINE - Davek na nepremičnine, zavezanec, stopnje, osnova, prehodno leto 2014. - Podatki stavb: dejanska raba, davčne skupine, površina, katastrski in registrski podatki. - Podatki o parcelah: dejanska raba – brezplačen pregledovalnik, namenska raba in vloga občin, zemljišča za gradnjo stavb, določitev modelov vrednotenja. - Kaj vpliva na vrednost?: lokacija, površina, starost, ostale lastnosti, obvestilo o vrednosti, primeri posameznih izračunov. - Modeli vrednotenja in način določanja posplošene tržne vrednosti. - Praktični primeri: evidentiranje garaže, ruševine in nedokončane gradnje, ali določiti zemljišču pod stavbo svojo parcelno številko?, davek na velike vrednosti … - Katastrski dohodek, njegova določitev po novem zakonu ZUKD_1, izračun za povprečno kmetijo in davek na katastrski dohodek. Predavanje takšne vrste bo letos že šestič. Matična sekcija geodetov, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelkom za geodezijo Univerze v Ljubljani, je ponovno naredila izbor najbolj kvalitetnih diplomskih del študentov v šolskem letu 2012/2013. Prizadevamo si pokriti vse segmente geodezije in tako narediti pregled celotne stroke ter novosti, ki jih diplomska dela obravnavajo. Predstavitve bodo izvedli diplomanti s pomočjo pripravljene računalniške diaprojekcije in bodo trajale po približno 20 minut. Na predstavitvi bodo prisotni tudi njihovi mentorji, kar omogoča naknadno strokovno razpravo na predstavljeno temo. Pozitiven odziv, tako slušateljev kot diplomantov in njihovih mentorjev, na že izvedene predstavitve, in želja vseh po tesnejšem sodelovanju MSGeo in fakultete, nas vodita k, sedaj že večletni, ponovni organizaciji te vrste izobraževanja. To izobraževanje ne sodi v sklop obveznih izobraževanj za geodete!
Predavatelji
Dušan LOBE, dipl.org. - menedžer
Datum
06. Februar 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
13:00 - Povzetek zakona o davku na nepremičnine, podatki iz Registra nepremičnin, ki vplivajo na davek Dušan LOBE, dipl.org. - menedžer
14:15 - Odmor
14:30 - Uporaba in nastanek sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, katastrski dohodek Dušan LOBE, dipl.org. - menedžer
15:45 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.