Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Notranje okolje in prezračevanje stanovanjskih stavb
Vsebina
Notranje okolje V Republiki Sloveniji področje kakovosti notranjega okolja v delu, ki se nanaša na kakovost zraka in toplotno ugodje v prostoru, ureja Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/2002), vendar pa pri notranjem okolju ne gre samo za izpostavljeno dvoje, ampak poleg izpostavljenega vključuje še nadzor hrupa ter osvetlitev. V povezavi z evropsko direktivo o energijski učinkovitosti stavb (EPBD) naj bi se pri ocenjevanju te uporabljal tudi standard EN 15251, ki določa ustrezne kriterije pri ocenjevanju notranjega okolja in pri načrtovanju inštalacijskih sistemov. Udeleženci bodo v prvem delu izobraževanja seznanjeni z: • zahtevami za notranje okolje standarda EN 15251, • primerjavo med zahtevami za prezračevanje in toplotno ugodje po EN 15251, izpostavljenega slovenskega pravilnika, in ASHRAE Standarda 62.1., • ocenjevanjem toplotnega ugodja po EN ISO 7730 (PPD/PMV) in • pomenom CO2 kot kazalnikom kakovosti notranjega zraka. Prezračevanje stanovanjskih stavb Slovenski pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji, glede prezračevanja stanovanjskih stavb, od projektanta v petem odstavku 8. člena zahteva, da uporablja nemški DIN 1946, 6. del, ki je bil v letu 2009 spremenjen in pozna štiri načine prezračevanja stanovanj: 1) osnovno kot zaščito pred vlago, 2) reducirano, 3) normalno in 4) intenzivno. Načrtovalci ali izvajalci so dolžni način prezračevanja opredeliti in, izpolnjevanje potrebne izmenjave zraka glede higienskih zahtev kot tudi zaščite stavbe pred vlago, tudi dokazati. Omenjeno velja tudi za vsa obnovitvena dela, če se v eno- ali večstanovanjski stavbi zamenja več kot 1/3 obstoječih oken ali v enodružinski hiši 1/3 površine strehe predela v zrakotesno. Udeleženci bodo na izobraževanju seznanjeni z: • zahtevami za prezračevanje stanovanj po DIN 1946-6 in s • praktičnimi primeri prezračevanja stanovanjskih stavb. V Matični sekciji strojnih inženirjev se zavedamo, da so stavbe namenjene njenim uporabnikom. Ocenjevanje energetske učinkovitosti stavbe brez sočasnega ocenjevanja njenega notranjega okolja je brez smisla!
Predavatelji
Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
Žiga LEBAR, dipl.inž.str. - PROJEKTNI BIRO ŽIGA LEBAR s.p.
Datum
02. Junij 15
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
15:30 - Notranje okolje • zahteve za notranje okolje standarda EN 15251, • primerjava med zahtevami za prezračevanje in toplotno ugodje po EN 15251, izpostavljenega slovenskega pravilnika, in ASHRAE Standarda 62.1., • ocenjevanje toplotnega ugodja po EN ISO 7730 (PPD/PMV), • pomen CO2 kot kazalnik kakovosti notranjega zraka. Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:00 - Prezračevanje stanovanj po DIN 1946-6 Mitja LENASSI, univ.dipl.inž.str.
16:30 - Primeri prezračevanja stanovanjskih stavb Žiga LEBAR, dipl.inž.str. - PROJEKTNI BIRO ŽIGA LEBAR s.p.
17:00 - Razprava
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 2 točki.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.