Izobraževanja  


Izobraževanje

Iskalec
Namenjeno
člane Matične sekcije gradbenih inženirjev, člane Matične sekcije elektro inženirjev, člane Matične sekcije strojnih inženirjev, člane Matične sekcije inženirjev rudarske in geotehnološke stroke, člane Matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in vse, ki jih ta tematika zanima
Naslov
Uporabnost prevoda Smernice trajnostne gradnje v projektantski in izvedbeni praksi v Sloveniji- Odpovedano!
Vsebina
Predstavitev temeljnih postavk slovenskega prevoda priročnika z naslovom Smernica trajnostne gradnje ter priložnosti, ki jih prinaša pristop k upoštevanju trajnostnih meril za dosego višje trajnostne kakovosti novogradenj in prenovljenih stavb. Predstavljena ter razložena bo tako vsebina priročnika ter prikazane možnosti za prilagoditev le-tega na slovenske razmere kakor tudi učinki, ki bi lahko sledili iz uveljavitve v praksi. Predstavljeni bodo že obstoječi dokumenti, ki so lahko temelj za implementacijo Smernice na našem tržišču ter predstavljeni nekateri konkretni problemi v projektantski praksi, ki bi jih lahko lažje in preprosteje reševali, če bi postala prilagojena Smernica del slovenske zakonodaje oziroma prakse načrtovanja, gradnje oz. prenove stavb.
Predavatelji
Friderik KNEZ, univ.dipl.fiz.
Lucija REMEC, univ.dipl.inž.grad.
mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
Anton ŠAJNA, univ.dipl.inž.grad.
Aleksander S. OSTAN, univ.dipl.inž.arh.
Datum
11. Februar 14
Lokacija
v prostorih IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana
Program izobraževanja
09:00 - Uvodni nagovor
09:10 - Smernica, njen namen in struktura Friderik KNEZ, univ.dipl.fiz.
09:40 - Smernica, koristnost za industrijo in konkurenčnost slovenskega gradbeništva Friderik KNEZ, univ.dipl.fiz.
10:10 - Odgovori in vprašanja
10:20 - Odmor
10:50 - Težave pri javnem naročanju in kje javni sektor potrebuje smernico Lucija REMEC, univ.dipl.inž.grad.
11:10 - Predstavitev priročnika "Smernica za naročila javnih gradenj" mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.
11:30 - Odgovori in vprašanja
11:40 - Odmor
12:00 - Predstavitev priročnika za nadzor pri gradnji Anton ŠAJNA, univ.dipl.inž.grad.
12:20 - Smernica in možnosti implementacije pri prostorskem načrtovanju Aleksander S. OSTAN, univ.dipl.inž.arh.
12:40 - Odgovori in vprašanja, povzetki
Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
V skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev so usposabljanju dodeljene 3 točke.
Kotizacija in način plačila
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.