Ostalo  


Mednarodne povezave

Inženirska zbornica Slovenije je stalna članica:

  • Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO),
  • Evropskega sveta inženirskih zbornic (ECEC),
  • Evropskega sveta gradbenih inženirjev (ECCE),
  • Evropskega združenja pooblaščenih inženirjev geodezije ( CLGE).

Partnersko se povezuje z inženirskimi zbornicami sosednjih držav, držav Evropske unije in srednje Evrope ter ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z Bavarsko inženirsko zbornico in Saško inženirsko zbornico. Novembra 2005 je bil podpisan trilateralni sporazum o sodelovanju med inženirskimi zbornicami Hrvaške, Madžarske in Slovenije, kateremu sta se nato pridružili še Srbija in Črna gora.

Tudi posamezne matične sekcije so aktivne članice mednarodnih zvez in sodelujejo pri organizaciji mednarodnih strokovnih srečanj.