Matične sekcije  


Člani skupščine

 


Janez Balantič, mag.okolj. 
Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.
dr. Darko Drev, univ.dipl.inž.kem.inž. 
mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str.
dr. Igor Mihelič, univ.dip.inž.kem.inž. 
dr. Damjan Nemec, univ.dipl.inž.kem.inž.
dr. Bojan Pahor, univ.dipl.inž.kem.tehnol. 
Alenka Vrhovec Kramarič, mag. farm.