Matične sekcije  


Predstavitev

Matična sekcija geotehnologov in rudarjev (MS-RG) je bila ustanovljena Novembra 2000. MS-RG združuje pooblaščene inženirje rudarstva, geotehnologije in geologije, ki so opravili strokovni izpit po ZGO.

 

Naš cilj je v okviru MS-RG vzpostaviti tudi imenik pooblaščenih inženirjev po Zakonu o rudartvu (ZRud).