Matične sekcije  


Vpogled v geodetske podatke PREG

 

Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike (PREG) je kot primer dobre prakse s področja geodezije objavljen v rubriki "Dobra praksa - primeri dobre prakse" in si ga lahko ogledate tukaj.

 


PREG Moduli: Power point predstavitev

 PREG Moduli: Power point predstavitev (6.5 MB)

 


Postopek za pridobitev vpogleda v podatke preko Preg modulov za registrirane uporabnike

 

Namenjen pravnim osebam. Za tak dostop moramo imeti:

 • Digitalno spletno potrdilo, ki ga pridobimo na CVI - SIGEN-CA
 • Opravljeno izobraževanje za uporabo podatkov in programa (v vsaki organizaciji vsaj 1)
 • Pogodba z GURS o uporabi storitve računalniškega vpogleda v geodetske podatke za registrirane uporabnike
 • Dovolilnica za vpogled v geodetske podatke
 • Uporabniško ime in geslo za vpogled v podatke
 • Geodeta s geodetsko izkaznico
 • Akt o varovanju osebnih podatkov v firmi (nek splošni akt)

 

Aktivnosti:

 

Digitalno spletno potrdilo, ki ga pridobimo na CVI SIGEN-CA

 

Najprej je potrebno preveriti ali ima pravna oseba že pogodbo z Centrom vlade O upravljanju s kvalificiranimi potrdili sigen-ca za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti.

 

A. Pogodba je že sklenjena

Izpolnitev obrazca (obr_pridobitev.doc) - Priloga - izpolnjen obrazec

V prvi del obrazca je potrebno vnesti podatke o:

 • Podjetju
 • Osebi pooblaščeni za vložitev
 • Odgovorni osebi podjetja
 • Seznam bodočih imetnikov potrdila

 

Drugi del obrazca je sestavljen iz toliko delov, kolikor je bodočih imetnikov potrdila. Vnesti je potrebno podatke o bodočem uporabniku in bodoči uporabnik, mora obrazec podpisati.

 

Vložitev obrazca na kateremkoli davčnem uradu (V obrazcu se navede oseba, ki je pooblaščena za oddajo zahtevka)

 

Opozorilo:

Vse informacije o dodelitvi prihajajo na mail bodočih uporabnikov.

Po odobritvi prejme bodoči uporabnik del podatkov na mail, del pa jih CVI posreduje po pošti.

 

B. Pogodba je še ni sklenjena

Izpolnitev obrazca (obr_pridobitev.doc) - Priloga - izpolnjen obrazec

V prvi del obrazca je potrebno vnesti podatke o:

 • Podjetju
 • Osebi pooblaščeni za vložitev
 • Odgovorni osebi podjetja
 • Seznam bodočih imetnikov potrdila

 

Drugi del obrazca je sestavljen iz toliko delov, kolikor je bodočih imetnikov potrdila. Vnesti je potrebno podatke o bodočem uporabniku in bodoči uporabnik, mora obrazec podpisati.

 

Vložitev obrazca na kateremkoli davčnem uradu (V obrazcu se navede oseba, ki je pooblaščena za oddajo zahtevka) skupaj s potrdilom o registraciji firme.

 

CVI posreduje v podpis pogodbo v podpis. Po podpisu pogodbe z obeh strani se nadaljnje postopek pridobivana potrdil.

 

Opravljeno izobraževanje za uporabo podatkov in programa (v vsaki organizaciji vsaj 1)

 

Vsaka pravna oseba, ki se hoče registrirati kot registrirani uporabnik mora določiti kontaktno osebo. Ta kontaktna oseba mora opraviti izobraževanje. Izobraževanja organizira Geodetski inštitut. Datumi, so objavljeni na njihovi spletni strani.(objavljeno izobraževanje je 14.12.2004).

Na izobraževanju, kontaktna oseba prejme potrdilo.

 

Pogodba z GURS o uporabi storitve računalniškega vpogleda v geodetske podatke za registrirane uporabnike

 

Izpolnitev obrazca zahtevek za uporabo računalniških programov (zahtevek_prog_vpogled.doc) in poslati na Geodetski inštitut - Priloga - izpolnjen obrazec

 

V tem zahtevku se navedejo podatki o firmi, zakonitem zastopniku in kontaktni osebi, ter vrste podatkov in število oseb, ki jih bo pogledovalo (do 5 je enotna cena).

 

Opozorilo:

Za vpogled v zemljiški kataster in kataster stavb preko podatkov o lastniku mora imeti dotična oseba geodetsko izkaznico.

 

Gurs posreduje v podpis pogodbo. Na podlagi podpisane pogodbe Gurs izstavi račun za podatke in vpogled v podatke v višini cca. 70.000,00 SIT.

 

Dovolilnica za vpogled v geodetske podatke

 

Izpolniti vlogo za dovolilnico za računalniški dostop do podatkov (Vloga_dovolilnica.doc) in poslati na Geodetski inštitut - Priloga - izpolnjen obrazec

 

V tem zahtevku se navedejo podatki o firmi, zakonitem zastopniku, namenu uporabe, o računalniškem programu za vpogled, o kontaktni osebi in njenem potrdilu o izobraževanju.

 

V kolikor bo registrirani uporabnik izvajal vpoglede preko lastnikov v zemljiški kataster in kataster stavb, pa je potrebno navesti še:

 • Pravne temelje za dostop
 • Interni akt o varovanju osebnih podatkov

 

Opozorilo:

Za vpogled v zemljiški kataster in kataster stavb preko podatkov o lastniku mora imeti dotična oseba geodetsko izkaznico.

 

Geodetski inštitut pošlje račun za izdajo dovolilnice (cca. 7.000,00 SIT) in Dovolilnico za računalniški dostop.

 

Uporabniško ime in geslo za vpogled v podatke

 

Ko so zaključeni gornji koraki (pridobi se spletno potrdilo, sklenjena je pogodba z GURS in prejeta dovolilnica) se izpolni vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla, za vsakega od ljudi, ki imajo pridobljeno spletno potrdilo.

Izpolniti zahtevka za uporabniško ime in geslo (zahtevek_uporabnisko_ime_vpogled_zacetni. doc) in poslati na Geodetski inštitut - Priloga - izpolnjen obrazec

 

Po pridobitvi gesla lahko začnete z uporabo Preg modulov.

 

Sestavila:

Marijana Vugrin

Ljubljana 6.12.2004