Matične sekcije  


Upravni odbor

 

Predsednik:

Matej Kovačič, univ.dipl.inž.geod.

 

Člani:

dr. Aleš Breznikar, univ.dipl.inž.geod.

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod.

Tomaž Farič, univ.dipl.inž.geod.

Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

Tadej Ledinek, inž.geod.

Jana Martinuč Brajnik, univ.dipl.inž.geod.

Matej Plešnar, inž.geod.