Matične sekcije  


Ukrep 113 - Elaborat transformacije

V spodnjih datotekah so objavljeni dokumenti v zvezi z izdelavo elaborata transformacije zemljiško-katastrskih parcel, ki ga mora potrditi odgovorni geodet. Elaborat potrebuje naročnik storitve pri pripravi vloge za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«. Razpis je objavila RS, MKGP, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in velja za obdobje 2007-2013.

 

 Izvleček iz razpisa ukrepa 113 (29 KB)

 

 Vloga geodeta (42 KB)

 

 Vzorčni elaborat 1 (1.1 MB)

 

 Vzorčni elaborat 2 (5.3 MB)