Matične sekcije  


Strokovni svet

Predsednik:

Samo Lenarčič, univ.dipl.inž.geod.

 

Člani:

Miran Brumec, univ.dipl.inž.geod.

Barbara Kremesec, univ.dipl.inž.geod.

mag. Edvard Mivšek, univ.dipl.inž.geod.

Slavko Pesjak, univ.dipl.inž.geod.