Matične sekcije  


Izobraževanje

Geodetski načrt - gradivo

 Uvod (100 KB)

 Predstavitev pravilnika (450 KB)

 Dobra in slaba praksa (3.7 MB)

 Geodetski načrti (1.9 MB)

GJI - Gospodarska javna infrastruktura