Matične sekcije  


Člani skupščine

 

Stojan Bošnik, inž. geod.
dr. Aleš Breznikar, univ. dipl. inž. geod.
Stanislav Cerar, univ. dipl. inž. geod.
Tomaž Farič, univ. dipl. inž. geod.
Matjaž Grilc, univ. dipl. inž. geod.
Andrej Hudoklin, dipl. inž. geod.
Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod.
Martin Puhar, univ. dipl. inž. geod.