Matične sekcije

Cenik geodetskih storitev

SPREMEMBE PRIPOROČILA CENIKA GEODETSKIH STORITEV - POJASNILO

 

Pred dobrima dvema letoma je skupščina IZS sprejela Priporočilo cenika geodetskih storitev. Ravno v tistem času je bil sprejet tudi nov geodetski zakon ZEN in kasneje tudi podzakonski predpisi. V takratni cenik smo že vgradili tudi nekatere storitve, ki jih je ZEN definiral na novo, čeprav o njihovem izvajanju nismo imeli pravih izkušenj. Zavedali smo se, da so bili nekateri normativi v tarifnem delu, lahko ocenjeni napačno, zato smo že ob sprejetju predvideli redno usklajevanje priporočila, na osnovi praktičnih izkušenj izvajanja cenika.

 

Danes, dve leti kasneje, lahko ugotovimo, da se je Priporočeni cenik kar dobro prijel. Mnogi ga uporabljate za osnovo pri določevanju cen geodetskih storitev in tako potrjujete pravilnost mnogih poskusov, ki jih je MSGeo izvedla na poti uveljavljanja tega Priporočenega cenika. Seveda pa pregovor pravi, da so pravila zato, da jih kršimo. In nekateri žal uporabljate Priporočen cenik tudi v skladu z zgoraj napisanim pregovorom. V našem interesu je, da bi bilo slednjih čim manj. Zato se trudimo, da bi bil Priporočeni cenik čim bolj pravična osnova za določanje cen.

 

 Cenik geodetskih storitev, 16. 4. 2009 (95 KB)

 

Pred vami je torej popravljena verzija, ki odpravlja različne anomalije, ki smo jih skozi izvajanje ugotovili. Kot osnovo za spremembe smo izvedli obširno anketo med vsemi odgovornimi geodeti in analizirali vaša spoznanja pri vsakodnevni uporabi. Rezultati analize so bili osnova skupini za pripravo cenika, ki je pripravila predlog sprememb in uskladitev. Popravki ne gredo vedno v smer zviševanja cen, v mnogih primerih smo ga popravili oz. uskladili tudi navzdol.

 

Katere bistvene novosti prinaša spremenjeni Priporočeni cenik geodetskih storitev?

  • Uskladili smo vrednost točke z rastjo cen življenjskih potrebščin - sedaj je vrednost točke 0,8 € (na osnovi uradnih podatkov Zavoda za statistiko RS).
  • Pri urejanju mej se cena ureditve posamezne zemljiškokatastrske točke bolj padajoče zmanjšuje z večjim številom urejenih ZK točk.
  • Podobno padajoče se zmanjšuje tudi cena evidentiranja zemljišč pod stavbo v odvisnosti od števila zemljiškokatastrskih točk objekta.
  • Pri parcelaciji se lahko obračunava izdelava elaborata pogojne parcelacije.
  • Enostavnejše Se obračunava evidentiranje omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.
  • Obračuna se lahko priprava in oddaja zahtevkov z elaboratom na geodetsko upravo, kot tudi priprava raznih potrdil.

 

V želji za čim bolj dosledno uporabo Priporočenega cenika, vas lepo pozdravljam!

 

S spoštovanjem!

 

Za MSGeo:

mag. Brane Kovač, univ.dipl.inž.geod.