Matične sekcije  


Cenik geodetskih storitev

 

Skupščina IZS je na svoji 16. redni seji 14.12.2006 sprejela Priporočila cenika geodetskih storitev.  

 

V tistem času je bil sprejet tudi nov geodetski zakon ZEN in kasneje tudi podzakonski predpisi. V cenik so bile zajete že nekatere storitve, ki jih je ZEN definiral na novo.

 

Osnova za pripravo je bila izvedba obširne ankete med vsemi odgovornimi geodeti ter narejena analiza spoznanj pri vsakodnevni uporabi. Rezultati le-te so bili osnova skupini za pripravo cenika.

 

 Cenik geodetskih storitev (95 KB)