Matične sekcije  


Upravni odbor

 

Predsednik:

Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.

 

Člani:

Jelenko Ačanski, univ.dipl.inž.grad. 

Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad. 

dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad. 

dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inž.grad. 

dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad. 

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad. 

Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.