Matične sekcije  


Strokovni svet

 

Predsednik:

dr. Janko Logar, univ.dipl.inž.grad.

 

Člani:

Ksenija Marc, univ.dipl.inž.grad. 

dr. Viktor Markelj, univ.dipl.inž.grad. 

dr. Franc Steinman, univ.dipl.inž.grad.

Boris Stergar, univ.dipl.inž.grad.