Matične sekcije  


Predstavitev

Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) ima v IZS okoli 2430 članov. Med člani je največ strokovnjakov, ki so končali različne stopnje študija gradbeništva (konstrukcije, promet, hidrotehnika, organizacija in tehnologija, operativa, komunala), gospodarskega inženirstva, vodarstva in komunalnega inženirstva in izjemoma dva, ki sta študirala arhitekturo. V MSG so člani tudi tisti gradbeni tehniki, ki so opravili posebni izpit po ZGO-C. MSG je odprta tudi za tiste, ki so ali bodo končali druge študije, podobne gradbeniškim.

 

V Matični sekciji gradbenih inženirjev so včlanjeni strokovnjaki, ki delujejo kot naročniki, projektanti, izvajalci, nadzorniki ali revidenti. Med njimi so tudi delavci v državni upravi, v raziskovalnih zavodih in na univerzah. Brez sodelovanja članov MSG ni mogoče zgraditi skoraj nobenega objekta v Sloveniji.

 

Člani MSG imajo ves čas od ustanovitve IZS dalje v njej pomembno vlogo in skupaj s kolegi iz ostalih matičnih sekcij zagotavljajo njeno uspešno delovanje. Gradbenik je bil njen prvi in je tudi sedanji predsednik. Ravno tako se aktivnost članov v zbornici kaže skozi sodelovanje članov MSG v številnih komisijah, nekaterim od njih tudi predseduje gradbenik. Člani MSG so opravili pomembno delo na področju priprave in uvajanja predpisov, strokovnih izpitov, informiranju članov IZS in druge javnosti, priprave tarifnih pogojev ter kot člani nadzornih in disciplinskih organov IZS.

 

rezeptfreitabletten.com/priligy-dapoxetin-rezeptfrei.html

 

Nekoliko manj razvita je glede na število članov aktivnost znotraj sekcije. Pri njej bi moralo sodelovati več članov. UO MSG vabi vse, ki jih to delo zanima, da se nam pridružijo. Z zavzetim delom v MSG in IZS lahko pomembno vplivamo na razmere, v katerih bomo v svojem poklicu delali v prihodnje. Skupne težave, ki nas po nepotrebnem ovirajo pri razvoju stroke, lahko odpravimo le z usklajenim delovanjem vseh dejavnikov, med katerimi ima strokovna zbornica pomembno mesto. Redno sodelujemo z ECCE in naš član vodi pripravo publikacije o najpomembnejših objektih v posameznih državah, ki so članice te evropske organizacije. V letu 2007 smo v okviru akademije IZS in v sodelovanju s FGG UL organizirali obsežen sklop tečajev o evrokodih, ki se ga je udeležilo skoraj 300 članov IZS. V MSG deluje tudi posebna skupina za uskladitev gradbenega in rudarskega zakona, skupaj z gradbenima fakultetama ljubljanske in mariborske univerze pričenjamo pripravljati osnove za ustrezno licenciranje pooblaščenih inženirjev, ki bodo dokončali v skladu z bolonjsko deklaracijo reformirane študije.

 

Vsi člani MSG so poleg glasila zbornice IZS.NOVO od decembra 2001 do decembra 2014 prejemali tudi strokovno in znanstveno revijo Gradbeni vestnik (GV), ki jo izdaja Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) v sodelovanju z MSG. Za vse člane MSG se je naročnina do konca leta 2014 plačevala iz članarine IZS. Od januarja 2015 je GV dostopen vsem članom MSG le v elektronski obliki in je tako kot doslej, objavljen na zaprtem delu spletnih strani ZDGITS. Dostopen je z uporabniškim geslom. Za geslo lahko zaprosite na e-naslov:  gradbeni.vestnikping@siolpong.net. Vse številke GV pa bodo objavljene tudi na zaprtem delu spletnih strani IZS in jih najdete tukaj. Če želite prejemati revijo še naprej v tiskani obliki, jo lahko naročite na naslovu  gradbeni.vestnikping@siolpong.net. Letna naročnina za člane MSG znaša 10,95 EUR z DDV.