Matične sekcije  


Člani skupščine

 

mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.
Aleš Bucaj, univ.dipl.inž.grad.
Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.
mag. Samo Križaj, univ.dipl.inž.grad.
Marko Movrin, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
dr. Branko Zadnik, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.