Matične sekcije  


Člani skupščine

 

mag. Irena Andrejašič Troha, univ.dipl.inž.grad.
mag. Boštjan Donša, univ.dipl.gosp.inž.
Peter Henčič, univ.dipl.inž.grad.
dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inž.grad.
dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.
mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Štern, univ.dipl.inž.grad.