Matične sekcije  


Upravni odbor

 

Predsednik: 

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el. 

 

 

Člani:

mag. Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el. 

Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el. 

Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el. 

Ivan Leban, univ.dipl.inž.el. 

mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el. 

Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el. 

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.