Matične sekcije  


Standardi SIST elektro stroke

 

Objavljamo ažuriran seznam SIST standardov s področja NN instalacij in strelovodne zaščite ter nekaj standardov iz drugih področij, ki smo jih kupili za potrebe članov MSE.

 

Seznam je objavljen  tukaj (79 KB).

 

Standardi so na vpogled na IZS v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure in v torek od 12. do 16. ure).

 

V kolikor bo izražen interes, se bo upravni odbor UO MSE odločil še o nadaljnjih nakupih.

 

 

Predsednik Matične sekcije elektro inženirjev

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.

 

 

Ljubljana, 22.1.2018