Matične sekcije  


Pripomoček za oceno investicij

 

V letu 2012 smo po pobudi našega članstva ugotavljali, da so se razmere na področju investiranja delno spremenile: spremenile so se nekatere cene, bistveno ...

 

Tako je skupina, ki jo je vodil mag. Borut Glavnik, zbrala nove in več ocen, tako da so podatki ažurni in zanesljivejši. Priročnik 2012 je sedaj dan v uporabo. Ocene, zbrane za različne objekte, so bile primerjane v odvisnosti od površin objektov (to je še najboljši pokazatelj, ni pa vedno v celoti edini). Tako smo dobili krivulje, iz katerih je možno vsaj indikativno odčitati ceno za investicijo v odvisnosti od površine objekta. Seveda pa je potrebno krivulje smiselno uporabljati tudi glede na obsežnost vgrajenih sistemov. Tako je običajno, da pri večanju površine objekta specifična cena investicije pada. Primeri pa pokažejo tudi, da pri zelo velikih objektih ponovno poraste. Ta porast je pripisati temu, da imajo ti zelo veliki objekti še dodatne sisteme (n.pr. centralno vodenje in podobno).

  

Ocena investicij po vrstah objektov:

 MSE-2012-ocena-investicij (1.0 MB)

 

 

Ocena investicij po vrstah objektov:

 MSE-2009-ocena-investicij (580 KB)

 

Ocena investicij po vrstah objektov:

 MSE-2004-ocena-investicij (454 KB)