Matične sekcije  


Predstavitev

 

 

 

Matično sekcijo elektro inženirjev, ki je druga po številu članov v inženirski zbornici Slovenije, številno članstvo še prav posebej obvezuje za tvorno delo na aktualnih temah, ki se nanašajo na projektiranje elektroinstalacij ter na izvajanje elektroinstalacij v gradbeništvu. Čedalje več »inteligentnih« objektov na poslovnem in industrijskem področju pa razširja krog vseh vpletenih strokovnjakov elektro stroke, ki naj našemu »cehu« postavijo najvišje standarde ter pripomorejo k ugledu v evropskem prostoru.


Matično sekcijo elektro inženirjev predstavljajo predsednik in člani upravnega odbora, ki se redno sestajajo v prostorih zbornice. Za sprejete sklepe in ugotovitve se sestavijo zapisniki o sklepih, ki so objavljeni na domačih spletnih straneh sekcije. Spletna stran se redno ažurira z novostmi ter programi, ki se izvajajo na področju elektro inženirske stroke.

 

Vsi člani elektro stroke, ter tudi vsi ostali obiskovalci naših spletnih strani, pa ste prav posebej vabljeni v klepetalnico, kjer lahko postavite svoja vprašanja na teme, ki vas zanimajo, ali pa samo podate svoje mnenje. Veseli bomo, če bo prav ta način posredovanja odgovorov in iskanja rešitev, za katera bodo po posameznih temah skrbeli naši strokovnjaki, zaživel v polni meri.