Matične sekcije  


Delovne skupine matične sekcije

 

 

V letu 2016 je imenovana delovna skupina za spremljanje in aktivno sodelovanje pri tehničnih predpisih na področju nizkonapetostnih inštalacij.

 

 

Predstavniki skupine v 2018 in 2019 sodelujejo pri novelaciji vsebin Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-002 ter Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-003.