Matične sekcije  


Člani skupščine

 

Ivo Blaževič, univ.dipl.inž.el.
mag. Borut Glavnik, univ.dipl.inž.el.
Ivan Iveta, univ.dipl.inž.el.
Damjan Mežič, mag. inž.energ.
Dimitrij Režun, inž.el
Joško Rosina, univ.dipl.inž.el.
Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.